Navigace

Obsah

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva a rady

 

 


Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 01.01.2024
Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2023 o místním poplatku ze psů 01.01.2024
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2023, která ruší vyhlášky č. 1/2002 a č. 3/2003 12.07.2023

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č. 1/2021 

01.01.2022
Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 1/2023 12.07.2023
Obecně závazná vyhláška obce Blatnice pod Svatým Antonínkem č. 2/2019 o místním poplatku ze psů 01.01.2020
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu č. 1/2017 26.12.2016
Obecně závazná vyhláška obce Blatnice pod Svatým Antonínkem č. 3/2016, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce 24.06.2016

Vyhláška obce Blatnice pod Svatým Antonínkem č. 3/2003 o veřejném pořádku a čistotě v obci

28.02.2003

Vyhláška obce Blatnice pod Svatým Antonínkem č. 1/2004 o užívání znaku a vlajky 23.07.2004
Vyhláška obce Blatnice pod Svatým Antonínkem č. 1/2002 o pohybu zvířat na území obce Blatnice pod Svatým Antonínkem 15.10.2002

 

Nařízení a řády 

Tržní řád 1 2022

Řád veřejného pohřebiště 

 

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách
   

Usnesení Rady obce Blatnice

 

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

 

Usnesení Zastupitelstva obce Blatnice

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006