Navigace

Obsah

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednání přestupků

 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb v roce 2024

 

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb v roce 2023 

 

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb v roce 2022 

 

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb v roce 2021 

 

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb v roce 2020 

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb v roce 2019

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ke spolufinancování služeb v roce 2018

Smlouva o poskytnutí úč. dotace - spolufinancování sociálních služeb v roce 2017

 

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku stavebního řádu, výkon agendy speciálního stavebního úřadu k místním komunkacím

Veřejnoprávní smlouvy

o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků ve smyslu z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů :

Sjednané na dobu neurčitou

Veřejnoprávní smlouva s Městem Veselí nad Moravou – uzavřena dne 26.03.2008

1.    Městský úřad Veselí nad Moravou, orgán Města Veselí nad Moravou, bude vykonávat ve správním obvodu Obce Blatnice pod Svatým Antonínkem pro Obecní úřad Blatnice pod Svatým Antonínkem, orgán Obce Blatnice pod Svatým Antonínkem, přenesenou působnost svěřenou dle § 52 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění (dále jen „zákona") obecnímu úřadu v rozsahu ust. §§ 47, 48, 49, 50.

2.    Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem a Město Veselí nad Moravou se dohodly, že přestupky, které budou doručeny Obci Blatnice pod Svatým Antonínkem formou návrhu nebo oznámení státního orgánu, orgánu policie nebo jiné obce nebo občana, budou postoupeny k projednání Městskému úřadu Veselí nad Moravou.