Navigace

Obsah

                                        Poutě

rezervace prodejních míst: od úterý 4. dubna 2023, od 9 hod. 

kontakt: p. Petraturová, tel. č. 608 406 702                             

                                     
POZOR!!! ZMĚNA ÚČTU PRO PLATBU!!!

Platbu za prodejní místo proveďte na účet číslo 246881856/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo prodejního místa a do zprávy pro příjemce uveďte jméno, na které je rezervace provedena. Platba musí být zaslána do 13. 6. 2023.

Cena prodejních stánků, zábavních atrakcí a parkovného je vždy stanovena dle platné Obecně závazné vyhlášky o užívání veřejného prostranství.