Navigace

Obsah

Veřejné zakázky

 

2023

Smlouva Chodník podél potoka - firma Bachan

Smlouva Komunikace Malý Řádek - firma Bachan

Smlouva Vodovod Dědina - firma Bachan 

Smlouva Herní prvky hřiště MŠ - firma Tewiko

Smlouva Oprava bytového domu č. 709 - firma Stavební společnost Kněždub

Smlouva Pořízení nového traktoru (sekačky) - firma Zálesí a. s.

Smlouva Fotovoltaické elektrárny - firma Nobililty s. r. o.

 

2022

Smlouva Výstavba hřiště na malou kopanou z umělého trávníku - firma Umělky s. r. o.

Smlouva Úspory energií tělocvična ZŠ - firma Sanizo

Dodatek č. 1 Úspory energií tělocvična ZŠ

Dodatek č. 2 Úspory energií tělocvična ZŠ

Smlouva Výtah v atriu ObÚ - firma Výmyslický

Dodatek č. 1 Výtah k atriu ObÚ

Dodatek č. 1 Chodníky podél I/71 - firma Swietelsky

 

2021

Smlouva Chodníky podél I/71 - firma Swietelsky

Smlouva firma MaBara , s.r.o. , výměna aeračního systému ČOV

Smlouva RI OKNA a.s. výměna oken v budově MŠ

Smlouva Na Mlatevni - sídelní zeleň

Smlouva Rybárik lesní cesta Strání

SOD Swietelsky - místní komunikace od křižovatky po MŠ

SOD Bachan oprava vodovodu podél I/71

 

2020

Smlouva pořízení dopravního automobilu pro SDH -  Autospol

Smlouva o dílo  firma Bachan - parkoviště za ZŠ

Smlouva o dílo firma Kněždubská stavební - parkoviště Stará obecní

Smlouva o dílo firma Bachan - oprava autobus.zastávky Vrbové

Smlouva firma AB SOLUTIONS s.r.o. - Nákup IT technologie a pomůcek do odborné učebny fyziky, chemie a učebny jazyků pro ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem

Smlouva KDZ - "Dodávka nábytku včetně montáže a provedení drobných stavebních prací - odborné učebny fyziky, chemie a učebny jazyků pro ZŠ a MŠ Blatnice pod. sv. Ant.

Smlouva o dílo SWIETELSKY stavební s.r.o. - "Oprava MK s VO v ul. Strání , Blatnice pod Svatým Antonínkem"

Smlouva o dílo MusicData s.r.o. na "Vybavení kulturního domu audio a video technikou"

 

2019

Kupní smlouva firma Ing.Aleš Svoboda - Nákup IT technologie a pomůcek pro ZŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem , na základě VŘ 2.výzva MAS Horňácko a Ostrožsko -Rozvoj škol a školských zařízení 

Smlouva o dílo č.07/2019 Blatnice pod Svatým Antonínkem - oprava vodovodu Strání -f.Bachan Jaroslav - schváleno na XIII. ZOB dne 4. 9. 2019 usnesením č. 26/Z 8/19

Smlouva o dílo č.06/2019 Blatnice pod Svatým Antonínkem -Chodníky podél I/54 - trasa T1-L2,vč.sjezdů -f.Bachan Jaroslav - schváleno na XII. ZOB dne 26. 6. 2019 usnesením č. 19/Z 7/19

Smlouva o dílo č.05/2019 Blatnice pod Svatým Antonínkem , Pod Floriánky - rekonstrukce a prodloužení kanalizace -f.Bachan Jaroslav - schváleno na XII. ZOB dne 26. 6. 2019 usnesením č. 13/Z 7/19

 

2017

Smlouva o dílo "SO 432 - VO přechodů pro chodce" - VELVAC s.r.o. - schváleno na XXII. ZOB dne 7. 6. 2017 usnesením č. 36/Z 22/17

Smlouva o dílo "Oprava víceúčelového hřiště u ZŠ v Blatnici pod Sv. Ant." - MERAT s.r.o. - schváleno na XXII. ZOB dne 7. 6. 2017 usnesením č. 04/Z 22/17

Smlouva o dílo č. 17 "Oprava podhledů tělocvičny ZŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem" - RENOVA stavební a obchodní společnost s.r.o. - schváleno na XXII. ZOB dne 7. 6. 2017 usnesením č. 17/Z 22/17

Smlouva o dílo oprava drobných sakrálních staveb - Socha sv. Antonína, socha sv. Františka Xaverskéh, Sloup se sochou Panny Marie - Mgr. art. Miroslav Minks akad. soch. - schváleno na XXII. ZOB dne 7. 6. 2017 usnesením č. 05/Z 22/17

Smlouva o dílo "Rozšíření vodovodní sítě - ul. Šance, obec Blatnice pod Svatým Antonínkem - Ing. Jaroslav Bachan, schváleno na XXI. ZOB dne 3. 5. 2017 usnesením č. 06/Z 21/17

Smlouva o dílo č. 2/2017 "Blatnice pod Svatým Antonínkem - hřbitov - oprava chodníku" - Ing. Jaroslav Bachan - schváleno na XXI. ZOB dne 3. 5. 2017 usnesením č. 07/Z 21/17

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 3. 2017 číslo projektu: CZ 05.5. 18/0.0/0.0/15_019/0001570 "Úspory energií ZŠ 1. stupeň, jídelna - Blatnice pod Sv. Antonínkem" - Vít Strachota

Smlouva o dílo "Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem" - KLIMABOTT s.r.o. - schváleno na XX. ZOD dne 29. 3. 2017 usnesením č. 22/Z 20/17

Smlouva o dílo číslo projektu: CZ . 05.5. 18/0 0/0 .0/15_0190001570 "Úspory energií ZŠ 1. stupeň, jídelna - Blatnice pod Sv. Antonínkem" - Vít Strachota - schváleno na XX. ZOB dne 29. 3. 2017 usnesením č. 06/Z 20/17

 

2016

SOD 2704-16 Blatnice pod Svatým Antonínkem, prodloužení stoky AC v části Rybníčky

Profil zadavatele