Navigace

Obsah

Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem

Registrační číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008352

obrPředmětem projektu je modernizace multimediální odborné učebny ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem (společná učebna přírodopisu a učebna informatiky). Projekt je navázán na klíčové kompetence přírodních věd a práce s digitálními technologiemi. V rámci projektu dojde k drobným stavebním úpravám, pořízení vybavení učeben a didaktických pomůcek. Díky projektu dojde k podstatnému zkvalitnění výuky. A to i díky pořízení schodolezu.

První část výstupů projektu představují modernizaci učebny pro odbornou výuku přírodopisu a informatiky ve stávajících prostorách Základní školy, které budou nově modernizovány, uzpůsobeny pro výuku příslušných odborných předmětů, a především pak doplněny potřebným vybavením pro moderní výuku. Podpořené učebny slouží pro účely výuky předmětů, které jsou zahrnuty ve Školním vzdělávacím programu školy a jsou navázány na klíčové kompetence IROP.

Projekt Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem je spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 2018–2019