Navigace

Obsah

Audit family friendly community

 

Záleží nám na tom, aby se v Blatnici po Svatým Antonínkem dobře žilo.

Myslíte si, že v  Blatnici po Svatým Antonínkem, něco chybí? A vy víte, co?

Chcete, aby někdo naslouchal vašim přáním a potřebám?

Blatnice po Svatým Antonínkem se v roce 2022 zapojila do unikátního projektu, který mapuje existující služby ve prospěch rodiny – tím vlastně všech obyvatel – a zjišťuje, co zde chybí,  co by občané uvítali...

Složitý název, ale skvělá myšlenka

Projekt, o kterém píšeme, má anglický název. Název je závazný, protože se jedná o mezinárodní značku. V roce 2006 vznikl v Rakousku s cílem rozšířit jej po zemích Evropské unie a jako jeden z prvních regionů jej převzal Jihomoravský kraj. Anglický název – AUDIT FAMILY FRIENDLY COMMUNITY – doslovně znamená „AUDIT OBCE PŘÁTELSKÉ RODINĚ“.

Co to vlastně je Audit familyfriendlycommunity?

 

Cíl a přínos:

 

Záleží na tom, aby se nám tu dobře žilo a tak po zmapování přání se rozhodlo o realizaci těch, která v obci zatím chyběla.

Uskutečnila se dvě setkání, na kterých se jsme se zabývali podněty, které jsme získali od vás.  Všichni dostali příležitost se zapojit se svými náměty a nápady, které by mohly zlepšit klima v naší obci.

První setkání se  uskutečnilo v úterý 5.4.2022 a druhé v úterý 7. června 2022.

Výhodou účasti v projektu je zejména to, že bude možnost uplatnit zkušenosti obcí, které audit již provedly, možnost stát se součástí sítě obcí u nás i v zahraničí, které si, stejně jako my, váží rodiny jako aktivního činitele své prosperity a rozvoje.

Na XXX.zastupitelstvu obce dne 29.6.2022 se zastupitelstvo zavázalo do 3 let splnit tato opatření.

  1. Zajistit instalaci venkovní posilovny s fitness prvky pro všechny generace
  2. Rekonstrukce hřiště MŠ
  3. Vytvoření bezbariérového přístupu do budovy obecního úřadu.
  4. Realizovat stavbu hřiště s umělým povrchem u hřiště FK.
  5. Realizovat stavbu cyklostezky z Blatnice do Blatničky.
  6. Určit prostor a realizovat výstavbu tréninkového hřiště pro hasiče
  7. Vypracovat koncept pro parkování vozidel v obci
  8. Opravit zábradlí na mostu přes Svodnici (Malý Řádek- Řádek) a na dvou mostcích pro pěší.
  9. Zajistit zkušebnu pro folklorní soubory

 

 Ve čtvrtek 13.10.2022 proběhlo první hodnotící setkání .

 

Hodnotící setkání AFFC

 

Na jednání Auditního kuratoria dne 16. 2. 2023 byl naší obci udělen základní certifikát auditu familyfriendlycommunity. 

Certifikát

 

Dne 18. 5. 2023 převzal pan starota Petr Buzík z rukou hejtmana Jihomoravského Kraje pana Jana Grolicha při slavnostním aktu Základní certifikát auditu Family Frendly Community. Základní certifikát byl naší obci udělen za splnění podmínek pro projekt Obec přátelská rodině. Tento projekt byl zahájen již předchozím vedením obce a nyní máme ještě tři roky na realizaci schválených projektů.