Navigace

Obsah

Setkání občanů - hospodaření s vodou

Typ: ostatní
vodaVe čtvrtek 23.června od 18 hodin se koná v obřadní místnosti OÚ veřejné setkání občanů nad tématem hospodaření s vodou .Týká se to i problémů s přívalovvým deštěm .Přijďte se tedy podělit se svými zkušenostmi.

Koncepce hospodaření s vodou

V Blatnici pod Svatým Antonínkem je aktuálně zpracováván projekt „Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko“. Zpracovatelem projektu je společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Výstupy z projektu budou sloužit jako koncepce hospodaření s vodou a koncepce boje se suchem pro vaší obec. Cílem je zjistit aktuální problémy s vodou a suchem na celém území obce s pomocí analýz a informací od zastupitelů a samotných občanů. Na základě těchto poznatků navrhneme opatření, která nebudou v kolizi s jinými plány, a která situaci stabilizují .Proto se na vás občany obracíme, abyste nám s koncepcí, která bude sloužit hlavně vám, pomohli. Ať už informací o lokálním problému nebo nápadem, jak situaci zlepšit. Přestože provedeme terénní průzkum, některá místa nám mohou zůstat skryta. Na jaká témata se zaměřujeme?

V koncepci hospodaření s vodou na zachytávání dešťové vody a její využití, zasakování vod pod zpevněné plochy (parkoviště), zelené střechy, stav a kapacitu kanalizace v souvislosti s rozvojem zástavby, na stav vodovodů a vydatnost zdrojů vod pro veřejný vodovod, zpřístupnění vodních toků, teplotu v obcích a s tím související plochy zeleně a zastínění, vodní prvky (fontány, pítka, zvlhčování vzduchu) atd.

V koncepci boje se suchem na negativní vliv přívalových srážek a eroze půdy, povodně, stav potoků vč. revitalizace, stav nádrží, mokřadů a tůní, problematiku meliorací (odvodnění půdy), způsob hospodaření na zemědělské půdě a v lesích, problémy se suchem, nedostatek pitné vody, ochranu vody atd.

K tématu se můžete vyjádřit  na veřejném projednání dne 23. června 2022 od 18 hodin v obřadní místnosti obecního úřadu. Je také možné vyplnit do 4. července 2022 papírový formulář, který bude k dispozici na obecním úřadě nebo internetový formulář na adrese https://bit.ly/3beaBpp. Pokud na sebe uvedete kontakt, umožníte nám Vás v případě nejasností, přesné lokalizace, poskytnutí doplňujících podkladů nebo upřesnění nápadů kontaktovat. Návrhy budou představeny na veřejném projednání v průběhu letních prázdnin.

 

Za zpracovatelský tým, Ing. Smelík.

 


Vytvořeno: 20. 6. 2022
Poslední aktualizace: 20. 6. 2022 07:54
Autor: Správce Webu