Navigace

Obsah

Pozor na typ popelnic, které si pořizujete

Typ: ostatní
popelniceZpráva pro občany od firmy Tespra , která provádí svoz komunálního odpadu.

Vážení zákaznícia občané obsluhovaných obcí,
dovolujeme si upozornit na problém při výsypu některých druhů popelnic, které se u Vašich domů a provozoven
začaly vposledních letechvyskytovat. Konkrétně se jedná o plastové nádoby velikosti240 l,110l amenší a nádoby
s víkem lichoběžníkového tvaru, které se na trhu vyskytují vněkterých obchodech s domácími potřebami. Obvykle
jsou tyto typy popelnic lákavé svou nízkou pořizovací cenou,alene příliš dobroukvalitou(viz obrázky níže
momentálně se hojněobjevuje popelnice GAMA).

Tytonádobybohuželneodpovídajíčeským technickým normám,kterévydáváÚřadprotechnickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví nebo odpovídají dnes již neplatné normě DIN 6628-2. Bohužel
nádoby se volně na našem trhu vyskytují a žádný prodejce neupozorňuje, že může dojít k problémům při jejich
výsypu. Při svozu těchto nádob dochází k jejich poškození (utržení uší), spadnutí nádob do nástavby svozového
vozidla nebo je díky špatnému tvaru vůbec nelze do výklopníku vozidlauchytit.Pokud svozová osádka na
uvedené nestandardní typy nádob při svozu narazí, nemá povinnost je obsloužit.Pokud při výsypu této
popelnice dojde kjejímu poškození, tak společnost TESPRA Hodonín, s.r.o. neodpovídá za tuto škodu a
nebude poskytovat náhradu.

Žádámetímto všechny, kteří o nákupu nestandardizovaných nádob uvažují a ty, kteří uvedený typ popelnic j
vlastní, aby zvážili pořízení nových standardizovaných nádob a předešli tak nepříjemnostem, které mohou
vzniknout neobslouženímnebo poškozenímnádoby.

Pro v ČR běžně užívanou svozovou techniku jsou vhodné nádoby dle norem:
DIN 6629-plechové, kulatépopelnice 110l
ČSN EN 840-1-plastové 120l a 240l nádoby na kolečkách
Tyto normalizované popelnice lze zakoupit jak v maloobchodní síti, tak přímo u nás na Sběrném dvoře, Měšťanská
78, Hodonín. V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejtena naši telefonní linku 518397 111.

Děkujeme za pochopení.
TESPRA Hodonín, s.r.o.


Vytvořeno: 18. 1. 2022
Poslední aktualizace: 18. 1. 2022 09:45
Autor: Správce Webu