Navigace

Obsah

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva a rady

 

 


Obecně závazné vyhlášky

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 2-2020  1.1.2021
Obecně závazná vyhláška obce Blatnice pod Svatým Antonínkem č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Blatnice pod Svatým Antonínkem č. 2/2019 o místním poplatku ze psů 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Blatnice pod Svatým Antonínkem o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 1/2020 1.3.2020
Obecně závazná vyhláška obce Blatnice pod Svatým Antonínkem č. 1/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška o odpadu č.2/2017 1.1.2018
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu č. 1/2017 26.12.2016
Obecně závazná vyhláška obce o nočním klidu č. 4/2016 17.07.2016
Obecně závazná vyhláška obce Blatnice pod Svatým Antonínkem č. 3/2016, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce 24.06.2016
Obecně závazná vyhláška obce Blatnice pod Svatým Antonínkem č. 2/2016, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce   16.02.2016
Obecně závazná vyhláška obce Blatnice pod Svatým Antonínkem č. 1/2016., kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

Vyhláška obce Blatnice pod Svatým Antonínkem č. 2/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.01.2014

Vyhláška obce Blatnice pod Svatým Antonínkem č. 1/2013, kterou se zrušuje OZV č. 9/2003 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 30.08.2013
Vyhláška obce Blatnice pod Svatým Antonínkem č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01. 2013
Vyhláška obce Blatnice pod Svatým Antonínkem č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1. 1. 2012

Vyhláška obce Blatnice pod Svatým Antonínkem č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství +

příloha č.1 vyhlášky o užívání veřejného prostranství

Vyhláška obce Blatnice pod Svatým Ant. č.2010 o místním poplatku ze psů

13.9.2011

 

 

1.1.2011

Vyhláška obce Blatnice pod Svatým Antonínkem č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1. 1. 2011
Vyhláška obce Blatnice pod Svatým Antonínkem č. 2/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1. 1. 2010
Vyhláška obce Blatnice pod Svatým Antonínkem č. 3/2003 o veřejném pořádku a čistotě v obci 28.2.2003
Vyhláška obce Blatnice pod Svatým Antonínkem č. 1/2004 o užívání znaku a vlajky 23.7.2004
Vyhláška obce Blatnice pod Svatým Antonínkem č. 4/2003 o umisťování informačních , reklamních a prapagačních zařízení na území obce Blatnice pod Svatým Antonínkem 28.2.2003
Vyhláška obce Blatnice pod Svatým Antonínkem č. 6/2003 o místním poplatku ze psů 1.1.2004
Vyhláška obce Blatnice pod Svatým Antonínkem č. 8/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - dodatek č. 1 31.12.2004
Vyhláška obce Blatnice pod Svatým Antonínkem č. 1/2002 o pohybu zvířat na území obce Blatnice pod Svatým Antonínkem 15.10.2002
Vyhláška obce Blatnice pod Svatým Antonínkem č. 2/2002 Řád veřejného pohřebiště obce Blatnice pod Svatým Antonínkem 15.11.2002
Vyhláška obce Blatnice pod Svatým Antonínkem č. 2/2004 o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství 1. 1.2005
Vyhláška obce Blatnice pod Svatým Antonínkem č. 9/2003 o místním poplatku za provozovaný hrací přístroj 1. 1.2004
   

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách
   

Usnesení Rady obce Blatnice

 

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

 

Usnesení Zastupitelstva obce Blatnice

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006